26.06.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 26-06-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 239,961.

நேற்றிலிருந்து 255 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.1%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 34,708 (நேற்றிலிருந்து 30 +0.1%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 187,615 (நேற்றிலிருந்து 890 +0.5%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 17,638 (நேற்றிலிருந்து -665 -3.6%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia93,587 (நேற்றிலிருந்து +156 நேற்று 93,431)
Piemonte31,311 (நேற்றிலிருந்து +15 நேற்று 31,296)
Emilia-Romagna28,393 (நேற்றிலிருந்து +46 நேற்று 28,347)
Veneto19,262 (நேற்றிலிருந்து +5 நேற்று 19,257)
Toscana10,226 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 10,224)
Liguria9,958 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 9,954)
Lazio8,064 (நேற்றிலிருந்து +13 நேற்று 8,051)
Marche6,783 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 6,781)
P.A. Trento4,859 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 4,855)
Campania4,665 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 4,662)
Puglia4,531 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 4,530)
Friuli Venezia Giulia3,307 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 3,305)
Abruzzo3,285 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 3,284)
Sicilia3,076 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 3,076)
P.A. Bolzano2,634 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 2,634)
Umbria1,440 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 1,439)
Sardegna1,362 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,362)
Valle d’Aosta1,194 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,194)
Calabria1,178 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 1,175)
Molise445 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 444)
Basilicata401 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 401)

உங்கள் கவனத்திற்கு