24.06.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 24-06-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 239,410.

நேற்றிலிருந்து 577 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.2%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 34,644 (நேற்றிலிருந்து 30 -0.1%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 186,111 (நேற்றிலிருந்து 1,526 +0.8%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 18,655 (நேற்றிலிருந்து -918 -4.7%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia93,261 (நேற்றிலிருந்து +88 நேற்று 93,173)
Piemonte31,276 (நேற்றிலிருந்து +22 நேற்று 31,254)
Emilia-Romagna28,304 (நேற்றிலிருந்து +44 நேற்று 28,260)
Veneto19,253 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 19,250)
Toscana10,222 (நேற்றிலிருந்து +5 நேற்று 10,217)
Liguria9,940 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 9,939)
Lazio8,039 (நேற்றிலிருந்து +6 நேற்று 8,033)
Marche6,779 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 6,775)
P.A. Trento4,852 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 4,852)
Campania4,645 (நேற்றிலிருந்து +11 நேற்று 4,634)
Puglia4,529 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 4,529)
Friuli Venezia Giulia3,305 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 3,305)
Abruzzo3,283 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 3,282)
Sicilia3,074 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 3,073)
P.A. Bolzano2,634 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 2,633)
Umbria1,439 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 1,438)
Sardegna1,361 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 1,360)
Valle d’Aosta1,194 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 1,193)
Calabria1,175 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,175)
Molise444 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 444)
Basilicata401 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 401)

உங்கள் கவனத்திற்கு