25.06.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 25-06-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 239,706.

நேற்றிலிருந்து 296 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.1%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 34,678 (நேற்றிலிருந்து 34 +0.1%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 186,725 (நேற்றிலிருந்து 614 +0.3%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 18,303 (நேற்றிலிருந்து -352 -1.9%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia93,431 (நேற்றிலிருந்து +170 நேற்று 93,261)
Piemonte31,296 (நேற்றிலிருந்து +20 நேற்று 31,276)
Emilia-Romagna28,351 (நேற்றிலிருந்து +47 நேற்று 28,304)
Veneto19,257 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 19,253)
Toscana10,224 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 10,222)
Liguria9,954 (நேற்றிலிருந்து +14 நேற்று 9,940)
Lazio8,051 (நேற்றிலிருந்து +12 நேற்று 8,039)
Marche6,781 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 6,779)
P.A. Trento4,855 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 4,852)
Campania4,662 (நேற்றிலிருந்து +17 நேற்று 4,645)
Puglia4,530 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 4,529)
Friuli Venezia Giulia3,305 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 3,305)
Abruzzo3,284 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 3,283)
Sicilia3,076 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 3,074)
P.A. Bolzano2,634 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 2,634)
Umbria1,439 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,439)
Sardegna1,362 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 1,361)
Valle d’Aosta1,194 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,194)
Calabria1,175 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,175)
Molise444 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 444)
Basilicata401 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 401)

உங்கள் கவனத்திற்கு