23.06.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 23-06-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 238,833.

நேற்றிலிருந்து 113 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.0%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 34,675 (நேற்றிலிருந்து 18 +0.1%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 184,585 (நேற்றிலிருந்து 1,159 +0.6%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 19,573 (நேற்றிலிருந்து -1,064 -5.2%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia93,173 (நேற்றிலிருந்து +62 நேற்று 93,111)
Piemonte31,254 (நேற்றிலிருந்து +6 நேற்று 31,248)
Emilia-Romagna28,260 (நேற்றிலிருந்து +17 நேற்று 28,243)
Veneto19,250 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 19,247)
Toscana10,217 (நேற்றிலிருந்து +6 நேற்று 10,211)
Liguria9,939 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 9,935)
Lazio8,033 (நேற்றிலிருந்து +8 நேற்று 8,025)
Marche6,775 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 6,774)
Campania4,634 (நேற்றிலிருந்து +10 நேற்று 4,624)
Puglia4,529 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 4,527)
P.A. Trento4,465 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 4,464)
Friuli Venezia Giulia3,305 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 3,305)
Abruzzo3,282 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 3,282)
Sicilia3,073 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 3,072)
P.A. Bolzano2,633 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 2,633)
Umbria1,438 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,438)
Sardegna1,360 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,360)
Valle d’Aosta1,193 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,193)
Calabria1,175 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 1,174)
Molise444 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 444)
Basilicata401 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 401)

உங்கள் கவனத்திற்கு