22.06.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 22-06-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 238,720.

நேற்றிலிருந்து 221 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.1%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 34,657 (நேற்றிலிருந்து 23 +0.1%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 183,426 (நேற்றிலிருந்து 533 +0.3%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 20,637 (நேற்றிலிருந்து -335 -1.6%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia93,111 (நேற்றிலிருந்து +143 நேற்று 92,968)
Piemonte31,248 (நேற்றிலிருந்து +7 நேற்று 31,241)
Emilia-Romagna28,243 (நேற்றிலிருந்து +22 நேற்று 28,221)
Veneto19,247 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 19,245)
Toscana10,211 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 10,210)
Liguria9,935 (நேற்றிலிருந்து +8 நேற்று 9,927)
Lazio8,025 (நேற்றிலிருந்து +8 நேற்று 8,017)
Marche6,774 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 6,771)
Campania4,624 (நேற்றிலிருந்து +7 நேற்று 4,617)
Puglia4,527 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 4,527)
P.A. Trento4,464 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 4,463)
Friuli Venezia Giulia3,305 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 3,305)
Abruzzo3,282 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 3,281)
Sicilia3,072 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 3,072)
P.A. Bolzano2,633 (நேற்றிலிருந்து +11 நேற்று 2,622)
Umbria1,438 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,438)
Sardegna1,369 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,369)
Valle d’Aosta1,193 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,193)
Calabria1,174 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 1,173)
Molise444 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 441)
Basilicata401 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 401)