21.06.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 21-06-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 238,499.

நேற்றிலிருந்து 224 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.1%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 34,634 (நேற்றிலிருந்து 24 +0.1%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 182,893 (நேற்றிலிருந்து 440 +0.2%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 20,972 (நேற்றிலிருந்து -240 -1.1%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.



முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia92,968 (நேற்றிலிருந்து +128 நேற்று 92,840)
Piemonte31,241 (நேற்றிலிருந்து +26 நேற்று 31,215)
Emilia-Romagna28,221 (நேற்றிலிருந்து +23 நேற்று 28,198)
Veneto19,245 (நேற்றிலிருந்து +7 நேற்று 19,238)
Toscana10,210 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 10,207)
Liguria9,927 (நேற்றிலிருந்து +7 நேற்று 9,920)
Lazio8,017 (நேற்றிலிருந்து +8 நேற்று 8,009)
Marche6,768 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 6,768)
Campania4,617 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 4,615)
Puglia4,527 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 4,525)
P.A. Trento4,463 (நேற்றிலிருந்து +5 நேற்று 4,458)
Friuli Venezia Giulia3,305 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 3,304)
Abruzzo3,281 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 3,281)
Sicilia3,072 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 3,070)
P.A. Bolzano2,622 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 2,618)
Umbria1,438 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,438)
Sardegna1,369 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,369)
Valle d’Aosta1,193 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,193)
Calabria1,173 (நேற்றிலிருந்து +6 நேற்று 1,167)
Molise441 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 441)
Basilicata401 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 401)

உங்கள் கவனத்திற்கு