18.06.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 18-06-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 238,159.

நேற்றிலிருந்து 331 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.1%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 34,514 (நேற்றிலிருந்து 66 +0.2%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 180,544 (நேற்றிலிருந்து 1,089 +0.6%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 23,101 (நேற்றிலிருந்து -824 -3.4%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia92,518 (நேற்றிலிருந்து +216 நேற்று 92,302)
Piemonte31,162 (நேற்றிலிருந்து +31 நேற்று 31,131)
Emilia-Romagna28,143 (நேற்றிலிருந்து +32 நேற்று 28,111)
Veneto19,233 (நேற்றிலிருந்து +8 நேற்று 19,225)
Toscana10,195 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 10,193)
Liguria9,903 (நேற்றிலிருந்து +7 நேற்று 9,896)
Lazio7,986 (நேற்றிலிருந்து +9 நேற்று 7,977)
Marche6,768 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 6,764)
Campania4,615 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 4,614)
Puglia4,519 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 4,516)
P.A. Trento4,457 (நேற்றிலிருந்து +8 நேற்று 4,449)
Sicilia3,464 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 3,462)
Friuli Venezia Giulia3,301 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 3,299)
Abruzzo3,281 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 3,279)
P.A. Bolzano2,613 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 2,611)
Umbria1,437 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,437)
Sardegna1,367 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 1,366)
Valle d’Aosta1,191 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,191)
Calabria1,165 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 1,162)
Molise440 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 440)
Basilicata401 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 401)

உங்கள் கவனத்திற்கு