17.06.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 17-06-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 237,828.

நேற்றிலிருந்து 328 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.1%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 34,448 (நேற்றிலிருந்து 43 +0.1%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 179,455 (நேற்றிலிருந்து 929 +0.5%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 23,925 (நேற்றிலிருந்து -644 -2.6%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia92,302 (நேற்றிலிருந்து +242 நேற்று 92,060)
Piemonte31,131 (நேற்றிலிருந்து +41 நேற்று 31,090)
Emilia-Romagna28,111 (நேற்றிலிருந்து +14 நேற்று 28,097)
Veneto19,225 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 19,221)
Toscana10,193 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 10,191)
Liguria9,896 (நேற்றிலிருந்து +5 நேற்று 9,891)
Lazio7,977 (நேற்றிலிருந்து +10 நேற்று 7,967)
Marche6,764 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 6,763)
Campania4,614 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 4,613)
Puglia4,516 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 4,516)
P.A. Trento4,449 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 4,448)
Sicilia3,462 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 3,460)
Friuli Venezia Giulia3,299 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 3,297)
Abruzzo3,281 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 3,279)
P.A. Bolzano2,611 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 2,611)
Umbria1,437 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,437)
Sardegna1,366 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 1,365)
Valle d’Aosta1,191 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,191)
Calabria1,162 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,162)
Molise440 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 439)
Basilicata401 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 401)

உங்கள் கவனத்திற்கு