16.06.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 16-06-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 237,500.

நேற்றிலிருந்து 210 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.1%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 34,405 (நேற்றிலிருந்து 34 +0.1%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 178,526 (நேற்றிலிருந்து 1,516 +0.9%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 24,569 (நேற்றிலிருந்து -1,340 -5.2%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia92,060 (நேற்றிலிருந்து +143 நேற்று 91,917)
Piemonte31,090 (நேற்றிலிருந்து +29 நேற்று 31,061)
Emilia-Romagna28,097 (நேற்றிலிருந்து +13 நேற்று 28,084)
Veneto19,221 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 19,220)
Toscana10,191 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 10,188)
Liguria9,891 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 9,887)
Lazio7,967 (நேற்றிலிருந்து +9 நேற்று 7,958)
Marche6,763 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 6,762)
Campania4,613 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 4,613)
Puglia4,516 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 4,516)
P.A. Trento4,448 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 4,448)
Sicilia3,460 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 3,458)
Friuli Venezia Giulia3,297 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 3,296)
Abruzzo3,280 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 3,279)
P.A. Bolzano2,611 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 2,611)
Umbria1,437 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 1,436)
Sardegna1,365 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 1,363)
Valle d’Aosta1,191 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,191)
Calabria1,162 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,162)
Molise439 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 439)
Basilicata401 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 401)

உங்கள் கவனத்திற்கு