15.06.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 15-06-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 237,290.

நேற்றிலிருந்து 301 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.1%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 34,371 (நேற்றிலிருந்து 26 +0.1%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 177,010 (நேற்றிலிருந்து 640 +0.4%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 25,909 (நேற்றிலிருந்து -365 -1.4%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia91,917 (நேற்றிலிருந்து +259 நேற்று 91,658)
Piemonte31,061 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 31,059)
Emilia-Romagna28,084 (நேற்றிலிருந்து +11 நேற்று 28,073)
Veneto19,220 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 19,219)
Toscana10,188 (நேற்றிலிருந்து +8 நேற்று 10,180)
Liguria9,887 (நேற்றிலிருந்து +8 நேற்று 9,879)
Lazio7,958 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 7,955)
Marche6,762 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 6,758)
Campania4,613 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 4,609)
Puglia4,516 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 4,515)
P.A. Trento4,448 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 4,447)
Sicilia3,458 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 3,457)
Friuli Venezia Giulia3,296 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 3,296)
Abruzzo3,279 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 3,279)
P.A. Bolzano2,611 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 2,611)
Umbria1,436 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,436)
Sardegna1,363 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,363)
Valle d’Aosta1,191 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,191)
Calabria1,162 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,162)
Molise439 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 439)
Basilicata401 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 401)

உங்கள் கவனத்திற்கு