14.06.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 14-06-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 236,989.

நேற்றிலிருந்து 338 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.1%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 34,345 (நேற்றிலிருந்து 44 +0.1%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 176,370 (நேற்றிலிருந்து 1,505 +0.9%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 26,274 (நேற்றிலிருந்து -1,211 -4.4%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia91,658 (நேற்றிலிருந்து +244 நேற்று 91,414)
Piemonte31,059 (நேற்றிலிருந்து +30 நேற்று 31,029)
Emilia-Romagna28,073 (நேற்றிலிருந்து +17 நேற்று 28,056)
Veneto19,219 (நேற்றிலிருந்து +7 நேற்று 19,212)
Toscana10,180 (நேற்றிலிருந்து +8 நேற்று 10,172)
Liguria9,879 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 9,875)
Lazio7,955 (நேற்றிலிருந்து +14 நேற்று 7,941)
Marche6,758 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 6,754)
Campania4,609 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 4,608)
Puglia4,515 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 4,515)
P.A. Trento4,447 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 4,446)
Sicilia3,457 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 3,456)
Friuli Venezia Giulia3,296 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 3,296)
Abruzzo3,279 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 3,275)
P.A. Bolzano2,613 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 2,610)
Umbria1,436 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,436)
Sardegna1,363 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,363)
Valle d’Aosta1,191 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,191)
Calabria1,162 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,162)
Molise439 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 439)
Basilicata401 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 401)

உங்கள் கவனத்திற்கு