13.06.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 13-06-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 236,651.

நேற்றிலிருந்து 346 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.1%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 34,301 (நேற்றிலிருந்து 78 +0.2%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 174,865 (நேற்றிலிருந்து 1,780 +1.0%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 27,485 (நேற்றிலிருந்து -1,512 -5.2%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia91,414 (நேற்றிலிருந்து +210 நேற்று 91,204)
Piemonte31,029 (நேற்றிலிருந்து +40 நேற்று 30,989)
Emilia-Romagna28,056 (நேற்றிலிருந்து +28 நேற்று 28,028)
Veneto19,212 (நேற்றிலிருந்து +13 நேற்று 19,199)
Toscana10,172 (நேற்றிலிருந்து +7 நேற்று 10,165)
Liguria9,875 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 9,871)
Lazio7,941 (நேற்றிலிருந்து +25 நேற்று 7,916)
Marche6,754 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 6,752)
Campania4,608 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 4,608)
Puglia4,515 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 4,515)
P.A. Trento4,446 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 4,443)
Sicilia3,456 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 3,455)
Friuli Venezia Giulia3,296 (நேற்றிலிருந்து +6 நேற்று 3,290)
Abruzzo3,275 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 3,271)
P.A. Bolzano2,610 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 2,608)
Umbria1,436 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,436)
Sardegna1,363 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,363)
Valle d’Aosta1,191 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,191)
Calabria1,162 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 1,161)
Molise439 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 439)
Basilicata401 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 401)

உங்கள் கவனத்திற்கு