19.06.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 19-06-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 238,011.

நேற்றிலிருந்து -148 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (-0.1%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 34,561 (நேற்றிலிருந்து 47 +0.1%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 181,907 (நேற்றிலிருந்து 1,363 +0.8%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 21,543 (நேற்றிலிருந்து -1,558 -6.7%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia92,675 (நேற்றிலிருந்து +157 நேற்று 92,518)
Piemonte31,188 (நேற்றிலிருந்து +26 நேற்று 31,162)
Emilia-Romagna28,170 (நேற்றிலிருந்து +27 நேற்று 28,143)
Veneto19,235 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 19,233)
Toscana10,205 (நேற்றிலிருந்து +10 நேற்று 10,195)
Liguria9,910 (நேற்றிலிருந்து +7 நேற்று 9,903)
Lazio7,995 (நேற்றிலிருந்து +9 நேற்று 7,986)
Marche6,768 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 6,768)
Campania4,615 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 4,615)
Puglia4,520 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 4,519)
P.A. Trento4,458 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 4,457)
Friuli Venezia Giulia3,303 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 3,301)
Abruzzo3,280 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 3,279)
Sicilia3,070 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 3,067)
P.A. Bolzano2,615 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 2,613)
Umbria1,438 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 1,437)
Sardegna1,368 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 1,367)
Valle d’Aosta1,191 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,191)
Calabria1,165 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,165)
Molise441 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 440)
Basilicata401 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 401)

உங்கள் கவனத்திற்கு