20.06.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 20-06-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 238,275.

நேற்றிலிருந்து 264 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.1%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 34,610 (நேற்றிலிருந்து 49 +0.1%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 182,453 (நேற்றிலிருந்து 546 +0.3%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 21,212 (நேற்றிலிருந்து -331 -1.5%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia92,840 (நேற்றிலிருந்து +165 நேற்று 92,675)
Piemonte31,215 (நேற்றிலிருந்து +27 நேற்று 31,188)
Emilia-Romagna28,198 (நேற்றிலிருந்து +28 நேற்று 28,170)
Veneto19,238 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 19,235)
Toscana10,207 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 10,205)
Liguria9,920 (நேற்றிலிருந்து +10 நேற்று 9,910)
Lazio8,009 (நேற்றிலிருந்து +14 நேற்று 7,995)
Marche6,768 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 6,768)
Campania4,615 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 4,615)
Puglia4,525 (நேற்றிலிருந்து +5 நேற்று 4,520)
P.A. Trento4,458 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 4,458)
Friuli Venezia Giulia3,304 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 3,303)
Abruzzo3,281 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 3,280)
Sicilia3,070 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 3,070)
P.A. Bolzano2,618 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 2,618)
Umbria1,438 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,438)
Sardegna1,369 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 1,368)
Valle d’Aosta1,193 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 1,191)
Calabria1,167 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 1,164)
Molise441 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 441)
Basilicata401 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 401)

உங்கள் கவனத்திற்கு