10.06.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 10-06-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 235,763.

நேற்றிலிருந்து 202 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.1%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 34,114 (நேற்றிலிருந்து 71 +0.2%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 169,939 (நேற்றிலிருந்து 1,293 +0.8%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 31,710 (நேற்றிலிருந்து -1,162 -3.5%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia90,680 (நேற்றிலிருந்து +99 நேற்று 90,581)
Piemonte30,916 (நேற்றிலிருந்து +26 நேற்று 30,890)
Emilia-Romagna27,970 (நேற்றிலிருந்து +24 நேற்று 27,946)
Veneto19,194 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 19,191)
Toscana10,148 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 10,145)
Liguria9,854 (நேற்றிலிருந்து +20 நேற்று 9,834)
Lazio7,869 (நேற்றிலிருந்து +18 நேற்று 7,851)
Marche6,750 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 6,747)
Campania4,834 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 4,833)
Puglia4,512 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 4,512)
P.A. Trento4,439 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 4,439)
Sicilia3,455 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 3,454)
Friuli Venezia Giulia3,286 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 3,284)
Abruzzo3,266 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 3,266)
P.A. Bolzano2,604 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 2,604)
Umbria1,436 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 1,435)
Sardegna1,361 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,361)
Valle d’Aosta1,191 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,191)
Calabria1,159 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,159)
Molise439 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 438)
Basilicata400 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 400)

உங்கள் கவனத்திற்கு