11.06.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 11-06-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 236,142.

நேற்றிலிருந்து 379 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.2%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 34,167 (நேற்றிலிருந்து 53 +0.2%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 171,338 (நேற்றிலிருந்து 1,399 +0.8%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 30,637 (நேற்றிலிருந்து -1,073 -3.4%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia90,932 (நேற்றிலிருந்து +252 நேற்று 90,680)
Piemonte30,958 (நேற்றிலிருந்து +42 நேற்று 30,916)
Emilia-Romagna27,995 (நேற்றிலிருந்து +25 நேற்று 27,970)
Veneto19,199 (நேற்றிலிருந்து +5 நேற்று 19,194)
Toscana10,158 (நேற்றிலிருந்து +10 நேற்று 10,148)
Liguria9,864 (நேற்றிலிருந்து +10 நேற்று 9,854)
Lazio7,889 (நேற்றிலிருந்து +20 நேற்று 7,869)
Marche6,751 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 6,750)
Campania4,837 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 4,834)
Puglia4,513 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 4,512)
P.A. Trento4,441 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 4,439)
Sicilia3,455 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 3,455)
Friuli Venezia Giulia3,287 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 3,286)
Abruzzo3,267 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 3,266)
P.A. Bolzano2,606 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 2,604)
Umbria1,436 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,436)
Sardegna1,362 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 1,361)
Valle d’Aosta1,191 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,191)
Calabria1,161 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 1,159)
Molise439 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 439)
Basilicata401 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 400)

உங்கள் கவனத்திற்கு