09.06.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 09-06-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 235,561.

நேற்றிலிருந்து 283 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.1%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 34,043 (நேற்றிலிருந்து 79 +0.2%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 168,646 (நேற்றிலிருந்து 2,062 +1.2%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 32,872 (நேற்றிலிருந்து -1,858 -5.3%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia90,581 (நேற்றிலிருந்து +192 நேற்று 90,389)
Piemonte30,890 (நேற்றிலிருந்து +21 நேற்று 30,869)
Emilia-Romagna27,946 (நேற்றிலிருந்து +18 நேற்று 27,928)
Veneto19,191 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 19,187)
Toscana10,145 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 10,144)
Liguria9,834 (நேற்றிலிருந்து +8 நேற்று 9,826)
Lazio7,851 (நேற்றிலிருந்து +23 நேற்று 7,828)
Marche6,747 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 6,747)
Campania4,833 (நேற்றிலிருந்து +5 நேற்று 4,828)
Puglia4,512 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 4,512)
P.A. Trento4,439 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 4,436)
Sicilia3,454 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 3,452)
Friuli Venezia Giulia3,284 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 3,284)
Abruzzo3,266 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 3,265)
P.A. Bolzano2,604 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 2,604)
Umbria1,435 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 1,432)
Sardegna1,361 (நேற்றிலிருந்து +-1 நேற்று 1,362)
Valle d’Aosta1,191 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,191)
Calabria1,159 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,159)
Molise438 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 436)
Basilicata400 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 399)

உங்கள் கவனத்திற்கு