08.06.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 08-06-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 235,278.

நேற்றிலிருந்து 280 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.1%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 33,964 (நேற்றிலிருந்து 65 +0.2%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 166,584 (நேற்றிலிருந்து 747 +0.5%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 34,730 (நேற்றிலிருந்து -532 -1.5%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia90,389 (நேற்றிலிருந்து +194 நேற்று 90,195)
Piemonte30,869 (நேற்றிலிருந்து +14 நேற்று 30,855)
Emilia-Romagna27,928 (நேற்றிலிருந்து +20 நேற்று 27,908)
Veneto19,187 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 19,183)
Toscana10,144 (நேற்றிலிருந்து +9 நேற்று 10,135)
Liguria9,826 (நேற்றிலிருந்து +14 நேற்று 9,812)
Lazio7,828 (நேற்றிலிருந்து +16 நேற்று 7,812)
Marche6,747 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 6,745)
Campania4,828 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 4,826)
Puglia4,512 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 4,511)
P.A. Trento4,436 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 4,435)
Sicilia3,452 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 3,451)
Friuli Venezia Giulia3,284 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 3,283)
Abruzzo3,265 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 3,265)
P.A. Bolzano2,604 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 2,603)
Umbria1,432 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,432)
Sardegna1,362 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,362)
Valle d’Aosta1,191 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,191)
Calabria1,159 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,159)
Molise436 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 436)
Basilicata399 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 399)

உங்கள் கவனத்திற்கு