07.06.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 07-06-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 234,998.

நேற்றிலிருந்து 197 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.1%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 33,899 (நேற்றிலிருந்து 53 +0.2%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 165,837 (நேற்றிலிருந்து 759 +0.5%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 35,262 (நேற்றிலிருந்து -615 -1.7%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia90,195 (நேற்றிலிருந்து +125 நேற்று 90,070)
Piemonte30,855 (நேற்றிலிருந்து +10 நேற்று 30,845)
Emilia-Romagna27,908 (நேற்றிலிருந்து +14 நேற்று 27,894)
Veneto19,183 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 19,182)
Toscana10,135 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 10,134)
Liguria9,812 (நேற்றிலிருந்து +13 நேற்று 9,799)
Lazio7,812 (நேற்றிலிருந்து +11 நேற்று 7,801)
Marche6,745 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 6,742)
Campania4,826 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 4,822)
Puglia4,511 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 4,511)
P.A. Trento4,435 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 4,434)
Sicilia3,451 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 3,450)
Friuli Venezia Giulia3,283 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 3,283)
Abruzzo3,265 (நேற்றிலிருந்து +7 நேற்று 3,258)
P.A. Bolzano2,603 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 2,600)
Umbria1,432 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 1,431)
Sardegna1,362 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,362)
Valle d’Aosta1,191 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 1,189)
Calabria1,159 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,159)
Molise436 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 436)
Basilicata399 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 399)

உங்கள் கவனத்திற்கு