05.06.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 05-06-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 234,531.

நேற்றிலிருந்து 518 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.2%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 33,774 (நேற்றிலிருந்து 85 +0.3%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 163,781 (நேற்றிலிருந்து 1,886 +1.2%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 36,976 (நேற்றிலிருந்து -1,453 -3.8%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia89,928 (நேற்றிலிருந்து +402 நேற்று 89,526)
Piemonte30,807 (நேற்றிலிருந்து +49 நேற்று 30,758)
Emilia-Romagna27,877 (நேற்றிலிருந்து +17 நேற்று 27,860)
Veneto19,174 (நேற்றிலிருந்து +6 நேற்று 19,168)
Toscana10,129 (நேற்றிலிருந்து +7 நேற்று 10,122)
Liguria9,786 (நேற்றிலிருந்து +14 நேற்று 9,772)
Lazio7,773 (நேற்றிலிருந்து +9 நேற்று 7,764)
Marche6,740 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 6,738)
Campania4,822 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 4,822)
Puglia4,507 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 4,503)
P.A. Trento4,433 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 4,433)
Sicilia3,448 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 3,447)
Friuli Venezia Giulia3,280 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 3,279)
Abruzzo3,257 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 3,255)
P.A. Bolzano2,599 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 2,598)
Umbria1,431 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,431)
Sardegna1,359 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 1,357)
Valle d’Aosta1,187 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,187)
Calabria1,159 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 1,158)
Molise436 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 436)
Basilicata399 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 399)

உங்கள் கவனத்திற்கு