04.06.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 04-06-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 234,013.

நேற்றிலிருந்து 177 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.1%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 33,689 (நேற்றிலிருந்து 88 +0.3%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 161,895 (நேற்றிலிருந்து 957 +0.6%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 38,429 (நேற்றிலிருந்து -868 -2.2%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia89,526 (நேற்றிலிருந்து +84 நேற்று 89,442)
Piemonte30,758 (நேற்றிலிருந்து +24 நேற்று 30,734)
Emilia-Romagna27,860 (நேற்றிலிருந்து +18 நேற்று 27,842)
Veneto19,168 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 19,164)
Toscana10,122 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 10,121)
Liguria9,772 (நேற்றிலிருந்து +21 நேற்று 9,751)
Lazio7,764 (நேற்றிலிருந்து +11 நேற்று 7,753)
Marche6,738 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 6,735)
Campania4,822 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 4,821)
Puglia4,503 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 4,499)
P.A. Trento4,433 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 4,433)
Sicilia3,447 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 3,447)
Friuli Venezia Giulia3,279 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 3,276)
Abruzzo3,255 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 3,252)
P.A. Bolzano2,598 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 2,598)
Umbria1,431 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,431)
Sardegna1,357 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,357)
Valle d’Aosta1,187 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,187)
Calabria1,158 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,158)
Molise436 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 436)
Basilicata399 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 399)

உங்கள் கவனத்திற்கு