03.06.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 03-06-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 233,836.

நேற்றிலிருந்து 321 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.1%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 33,601 (நேற்றிலிருந்து 71 +0.2%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 160,938 (நேற்றிலிருந்து 846 +0.5%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 39,297 (நேற்றிலிருந்து -596 -1.5%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia89,442 (நேற்றிலிருந்து +237 நேற்று 89,205)
Piemonte30,734 (நேற்றிலிருந்து +19 நேற்று 30,715)
Emilia-Romagna27,842 (நேற்றிலிருந்து +14 நேற்று 27,828)
Veneto19,164 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 19,162)
Toscana10,121 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 10,117)
Liguria9,751 (நேற்றிலிருந்து +17 நேற்று 9,734)
Lazio7,753 (நேற்றிலிருந்து +10 நேற்று 7,743)
Marche6,735 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 6,734)
Campania4,821 (நேற்றிலிருந்து +12 நேற்று 4,809)
Puglia4,499 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 4,498)
P.A. Trento4,433 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 4,432)
Sicilia3,447 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 3,447)
Friuli Venezia Giulia3,276 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 3,276)
Abruzzo3,252 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 3,249)
P.A. Bolzano2,598 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 2,598)
Umbria1,431 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,431)
Sardegna1,357 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,357)
Valle d’Aosta1,187 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,187)
Calabria1,158 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,158)
Molise436 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 436)
Basilicata399 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 399)

உங்கள் கவனத்திற்கு