31.05.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 31-05-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 232,997.

நேற்றிலிருந்து 333 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.1%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 33,415 (நேற்றிலிருந்து 75 +0.2%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 157,507 (நேற்றிலிருந்து 1,874 +1.2%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 42,075 (நேற்றிலிருந்து -1,616 -3.7%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia88,968 (நேற்றிலிருந்து +210 நேற்று 88,758)
Piemonte30,637 (நேற்றிலிருந்து +54 நேற்று 30,583)
Emilia-Romagna27,790 (நேற்றிலிருந்து +31 நேற்று 27,759)
Veneto19,152 (நேற்றிலிருந்து +6 நேற்று 19,146)
Toscana10,104 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 10,100)
Liguria9,663 (நேற்றிலிருந்து +12 நேற்று 9,651)
Lazio7,728 (நேற்றிலிருந்து +13 நேற்று 7,715)
Marche6,730 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 6,727)
Campania4,802 (நேற்றிலிருந்து +5 நேற்று 4,797)
Puglia4,494 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 4,490)
P.A. Trento4,430 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 4,429)
Sicilia3,443 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 3,442)
Friuli Venezia Giulia3,273 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 3,271)
Abruzzo3,244 (நேற்றிலிருந்து +7 நேற்று 3,237)
P.A. Bolzano2,597 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 2,596)
Umbria1,431 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,431)
Sardegna1,356 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,356)
Valle d’Aosta1,184 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 1,183)
Calabria1,158 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,158)
Molise436 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 436)
Basilicata399 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 399)

உங்கள் கவனத்திற்கு