30.05.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 30-05-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 232,664.

நேற்றிலிருந்து 416 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.2%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 33,340 (நேற்றிலிருந்து 111 +0.3%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 155,633 (நேற்றிலிருந்து 2,789 +1.8%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 43,691 (நேற்றிலிருந்து -2,484 -5.4%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia88,758 (நேற்றிலிருந்து +221 நேற்று 88,537)
Piemonte30,583 (நேற்றிலிருந்து +82 நேற்று 30,501)
Emilia-Romagna27,759 (நேற்றிலிருந்து +20 நேற்று 27,739)
Veneto19,146 (நேற்றிலிருந்து +12 நேற்று 19,134)
Toscana10,100 (நேற்றிலிருந்து +12 நேற்று 10,088)
Liguria9,651 (நேற்றிலிருந்து +32 நேற்று 9,619)
Lazio7,715 (நேற்றிலிருந்து +6 நேற்று 7,709)
Marche6,727 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 6,723)
Campania4,797 (நேற்றிலிருந்து +10 நேற்று 4,787)
Puglia4,490 (நேற்றிலிருந்து +8 நேற்று 4,482)
P.A. Trento4,429 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 4,428)
Sicilia3,442 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 3,440)
Friuli Venezia Giulia3,271 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 3,267)
Abruzzo3,237 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 3,237)
P.A. Bolzano2,596 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 2,595)
Umbria1,431 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,431)
Sardegna1,356 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,356)
Valle d’Aosta1,183 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 1,182)
Calabria1,158 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,158)
Molise436 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 436)
Basilicata399 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 399)

உங்கள் கவனத்திற்கு