26.05.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 26-05-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 230,555.

நேற்றிலிருந்து 397 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.2%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 32,955 (நேற்றிலிருந்து 78 +0.2%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 144,658 (நேற்றிலிருந்து 2,677 +1.9%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 52,942 (நேற்றிலிருந்து -2,358 -4.3%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia87,417 (நேற்றிலிருந்து +159 நேற்று 87,258)
Piemonte30,314 (நேற்றிலிருந்து +86 நேற்று 30,228)
Emilia-Romagna27,611 (நேற்றிலிருந்து +24 நேற்று 27,587)
Veneto19,105 (நேற்றிலிருந்து +8 நேற்று 19,097)
Toscana10,070 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 10,067)
Liguria9,550 (நேற்றிலிருந்து +53 நேற்று 9,497)
Lazio7,661 (நேற்றிலிருந்து +18 நேற்று 7,643)
Marche6,718 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 6,716)
Campania4,767 (நேற்றிலிருந்து +12 நேற்று 4,755)
Puglia4,469 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 4,467)
P.A. Trento4,415 (நேற்றிலிருந்து +10 நேற்று 4,405)
Sicilia3,430 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 3,427)
Friuli Venezia Giulia3,251 (நேற்றிலிருந்து +11 நேற்று 3,240)
Abruzzo3,230 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 3,227)
P.A. Bolzano2,593 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 2,593)
Umbria1,431 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 1,430)
Sardegna1,354 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,354)
Valle d’Aosta1,181 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 1,179)
Calabria1,157 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,157)
Molise432 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 432)
Basilicata399 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 399)

உங்கள் கவனத்திற்கு