25.05.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 25-05-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 230,158.

நேற்றிலிருந்து 300 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.1%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 32,877 (நேற்றிலிருந்து 92 +0.3%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 141,981 (நேற்றிலிருந்து 1,502 +1.1%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 55,300 (நேற்றிலிருந்து -1,294 -2.3%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia87,258 (நேற்றிலிருந்து +148 நேற்று 87,110)
Piemonte30,228 (நேற்றிலிருந்து +48 நேற்று 30,180)
Emilia-Romagna27,587 (நேற்றிலிருந்து +29 நேற்று 27,558)
Veneto19,097 (நேற்றிலிருந்து +11 நேற்று 19,086)
Toscana10,067 (நேற்றிலிருந்து +5 நேற்று 10,062)
Liguria9,497 (நேற்றிலிருந்து +17 நேற்று 9,480)
Lazio7,643 (நேற்றிலிருந்து +16 நேற்று 7,627)
Marche6,716 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 6,714)
Campania4,755 (நேற்றிலிருந்து +6 நேற்று 4,749)
Puglia4,467 (நேற்றிலிருந்து +9 நேற்று 4,458)
P.A. Trento4,405 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 4,404)
Sicilia3,427 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 3,423)
Friuli Venezia Giulia3,240 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 3,236)
Abruzzo3,227 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 3,226)
P.A. Bolzano2,593 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 2,593)
Umbria1,430 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,430)
Sardegna1,354 (நேற்றிலிருந்து +-2 நேற்று 1,356)
Valle d’Aosta1,179 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 1,178)
Calabria1,157 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,157)
Molise432 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 432)
Basilicata399 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 399)

உங்கள் கவனத்திற்கு