24.05.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 24-05-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 229,858.

நேற்றிலிருந்து 531 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.2%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 32,785 (நேற்றிலிருந்து 50 +0.2%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 140,479 (நேற்றிலிருந்து 1,639 +1.2%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 56,594 (நேற்றிலிருந்து -1,158 -2.0%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia87,110 (நேற்றிலிருந்து +285 நேற்று 86,825)
Piemonte30,180 (நேற்றிலிருந்து +43 நேற்று 30,137)
Emilia-Romagna27,558 (நேற்றிலிருந்து +45 நேற்று 27,513)
Veneto19,086 (நேற்றிலிருந்து +17 நேற்று 19,069)
Toscana10,062 (நேற்றிலிருந்து +15 நேற்று 10,047)
Liguria9,480 (நேற்றிலிருந்து +53 நேற்று 9,427)
Lazio7,627 (நேற்றிலிருந்து +20 நேற்று 7,607)
Marche6,714 (நேற்றிலிருந்து +13 நேற்று 6,701)
Campania4,749 (நேற்றிலிருந்து +5 நேற்று 4,744)
Puglia4,458 (நேற்றிலிருந்து +10 நேற்று 4,448)
P.A. Trento4,404 (நேற்றிலிருந்து +9 நேற்று 4,395)
Sicilia3,423 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 3,421)
Friuli Venezia Giulia3,236 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 3,233)
Abruzzo3,226 (நேற்றிலிருந்து +5 நேற்று 3,221)
P.A. Bolzano2,593 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 2,590)
Umbria1,430 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,430)
Sardegna1,356 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,356)
Valle d’Aosta1,178 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 1,177)
Calabria1,157 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,157)
Molise432 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 431)
Basilicata399 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 398)

உங்கள் கவனத்திற்கு