23.05.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 23-05-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 229,327.

நேற்றிலிருந்து 669 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.3%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 32,735 (நேற்றிலிருந்து 119 +0.4%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 138,840 (நேற்றிலிருந்து 2,120 +1.6%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 57,752 (நேற்றிலிருந்து -1,570 -2.6%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia86,825 (நேற்றிலிருந்து +441 நேற்று 86,384)
Piemonte30,137 (நேற்றிலிருந்து +60 நேற்று 30,077)
Emilia-Romagna27,513 (நேற்றிலிருந்து +43 நேற்று 27,470)
Veneto19,069 (நேற்றிலிருந்து +10 நேற்று 19,059)
Toscana10,047 (நேற்றிலிருந்து +12 நேற்று 10,035)
Liguria9,427 (நேற்றிலிருந்து +38 நேற்று 9,389)
Lazio7,607 (நேற்றிலிருந்து +18 நேற்று 7,589)
Marche6,701 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 6,697)
Campania4,744 (நேற்றிலிருந்து +11 நேற்று 4,733)
Puglia4,448 (நேற்றிலிருந்து +8 நேற்று 4,440)
P.A. Trento4,395 (நேற்றிலிருந்து +7 நேற்று 4,388)
Sicilia3,421 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 3,421)
Friuli Venezia Giulia3,233 (நேற்றிலிருந்து +6 நேற்று 3,227)
Abruzzo3,221 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 3,220)
P.A. Bolzano2,590 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 2,590)
Umbria1,430 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 1,429)
Sardegna1,356 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,356)
Valle d’Aosta1,177 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,177)
Calabria1,157 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,157)
Molise431 (நேற்றிலிருந்து +5 நேற்று 426)
Basilicata398 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 394)

உங்கள் கவனத்திற்கு