16.05.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 16-05-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 224,760.

நேற்றிலிருந்து 875 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.4%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 31,763 (நேற்றிலிருந்து 153 +0.5%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 122,810 (நேற்றிலிருந்து 2,605 +2.2%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 70,187 (நேற்றிலிருந்து -1,883 -2.6%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).

முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia 84,518 (நேற்றிலிருந்து +399 நேற்று 84,119)
Piemonte 29,483 (நேற்றிலிருந்து +137 நேற்று 29,346)
Emilia-Romagna 27,182 (நேற்றிலிருந்து +72 நேற்று 27,110)
Veneto 18,928 (நேற்றிலிருந்து +39 நேற்று 18,889)
Toscana 9,913 (நேற்றிலிருந்து +30 நேற்று 9,883)
Liguria 9,111 (நேற்றிலிருந்து +51 நேற்று 9,060)
Lazio 7,396 (நேற்றிலிருந்து +32 நேற்று 7,364)
Marche 6,642 (நேற்றிலிருந்து +23 நேற்று 6,619)
Campania 4,668 (நேற்றிலிருந்து +14 நேற்று 4,654)
Puglia 4,374 (நேற்றிலிருந்து +8 நேற்று 4,366)
P.A. Trento 4,326 (நேற்றிலிருந்து +8 நேற்று 4,318)
Sicilia 3,382 (நேற்றிலிருந்து +8 நேற்று 3,374)
Friuli Venezia Giulia 3,183 (நேற்றிலிருந்து +8 நேற்று 3,175)
Abruzzo 3,178 (நேற்றிலிருந்து +30 நேற்று 3,148)
P.A. Bolzano 2,578 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 2,578)
Umbria 1,422 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,422)
Sardegna 1,352 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 1,348)
Valle d’Aosta 1,173 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 1,172)
Calabria 1,151 (நேற்றிலிருந்து +7 நேற்று 1,144)
Molise 410 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 407)
Basilicata 390 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 389)

உங்கள் கவனத்திற்கு