15.05.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 15-05-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 223,885.

நேற்றிலிருந்து 789 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.4%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 31,610 (நேற்றிலிருந்து 242 +0.8%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 120,205 (நேற்றிலிருந்து 4,917 +4.3%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 72,070 (நேற்றிலிருந்து -4,370 -5.7%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).

முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia 84,119 (நேற்றிலிருந்து +299 நேற்று 83,820)
Piemonte 29,346 (நேற்றிலிருந்து +137 நேற்று 29,209)
Emilia-Romagna 27,110 (நேற்றிலிருந்து +54 நேற்று 27,056)
Veneto 18,889 (நேற்றிலிருந்து +44 நேற்று 18,845)
Toscana 9,883 (நேற்றிலிருந்து +24 நேற்று 9,859)
Liguria 9,060 (நேற்றிலிருந்து +65 நேற்று 8,995)
Lazio 7,364 (நேற்றிலிருந்து +73 நேற்று 7,291)
Marche 6,619 (நேற்றிலிருந்து +16 நேற்று 6,603)
Campania 4,654 (நேற்றிலிருந்து +15 நேற்று 4,639)
Puglia 4,366 (நேற்றிலிருந்து +9 நேற்று 4,357)
P.A. Trento 4,318 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 4,315)
Sicilia 3,374 (நேற்றிலிருந்து +8 நேற்று 3,366)
Friuli Venezia Giulia 3,175 (நேற்றிலிருந்து +14 நேற்று 3,161)
Abruzzo 3,148 (நேற்றிலிருந்து +12 நேற்று 3,136)
P.A. Bolzano 2,578 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 2,578)
Umbria 1,422 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 1,420)
Sardegna 1,348 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 1,345)
Valle d’Aosta 1,172 (நேற்றிலிருந்து +6 நேற்று 1,166)
Calabria 1,144 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 1,143)
Molise 407 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 403)
Basilicata 389 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 389)

உங்கள் கவனத்திற்கு