13.05.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 13-05-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 222,104.

நேற்றிலிருந்து 888 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.4%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 31,106 (நேற்றிலிருந்து 195 +0.6%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 112,541 (நேற்றிலிருந்து 3,502 +3.2%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 78,457 (நேற்றிலிருந்து -2,809 -3.5%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).

முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia 83,298 (நேற்றிலிருந்து +394 நேற்று 82,904)
Piemonte 29,058 (நேற்றிலிருந்து +169 நேற்று 28,889)
Emilia-Romagna 26,979 (நேற்றிலிருந்து +50 நேற்று 26,929)
Veneto 18,813 (நேற்றிலிருந்து +31 நேற்று 18,782)
Toscana 9,829 (நேற்றிலிருந்து +27 நேற்று 9,802)
Liguria 8,930 (நேற்றிலிருந்து +67 நேற்று 8,863)
Lazio 7,250 (நேற்றிலிருந்து +38 நேற்று 7,212)
Marche 6,588 (நேற்றிலிருந்து +20 நேற்று 6,568)
Campania 4,630 (நேற்றிலிருந்து +15 நேற்று 4,615)
Puglia 4,348 (நேற்றிலிருந்து +11 நேற்று 4,337)
P.A. Trento 4,312 (நேற்றிலிருந்து +9 நேற்று 4,303)
Sicilia 3,354 (நேற்றிலிருந்து +11 நேற்று 3,343)
Friuli Venezia Giulia 3,156 (நேற்றிலிருந்து +8 நேற்று 3,148)
Abruzzo 3,127 (நேற்றிலிருந்து +12 நேற்று 3,115)
P.A. Bolzano 2,575 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 2,572)
Umbria 1,419 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,419)
Sardegna 1,345 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 1,344)
Valle d’Aosta 1,163 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 1,160)
Calabria 1,140 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 1,138)
Molise 401 (நேற்றிலிருந்து +15 நேற்று 386)
Basilicata 389 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 387)

உங்கள் கவனத்திற்கு