12.05.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 12-05-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 221,216.

நேற்றிலிருந்து 1,402 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.6%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 30,911 (நேற்றிலிருந்து +172 +0,6%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 109,039 (நேற்றிலிருந்து +2.452 +2,3%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 81,266 (நேற்றிலிருந்து -1,222 -1,5%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

 

முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).

முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

 

மாநிலப்படி

Lombardia 66,236 (நேற்றிலிருந்து +855 நேற்று 65,381)
Emilia-Romagna 22,560 (நேற்றிலிருந்து +376 நேற்று 22,184)
Piemonte 21,057 (நேற்றிலிருந்து +593 நேற்று 20,464)
Veneto 15,935 (நேற்றிலிருந்து +243 நேற்று 15,692)
Toscana 8,372 (நேற்றிலிருந்து +135 நேற்று 8,237)
Liguria 6,528 (நேற்றிலிருந்து +227 நேற்று 6,301)
Marche 5,769 (நேற்றிலிருந்து +48 நேற்று 5,721)
Lazio 5,755 (நேற்றிலிருந்து +87 நேற்று 5,668)
Campania 4,029 (நேற்றிலிருந்து +41 நேற்று 3,988)
P.A. Trento 3,532 (நேற்றிலிருந்து +101 நேற்று 3,431)
Puglia 3,529 (நேற்றிலிருந்து +120 நேற்று 3,409)
Friuli Venezia Giulia 2,745 (நேற்றிலிருந்து +14 நேற்று 2,731)
Sicilia 2,717 (நேற்றிலிருந்து +45 நேற்று 2,672)
Abruzzo 2,521 (நேற்றிலிருந்து +34 நேற்று 2,487)
P.A. Bolzano 2,380 (நேற்றிலிருந்து +55 நேற்று 2,325)
Umbria 1,348 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 1,344)
Sardegna 1,215 (நேற்றிலிருந்து +17 நேற்று 1,198)
Valle d’Aosta 1,088 (நேற்றிலிருந்து +15 நேற்று 1,073)
Calabria 1,035 (நேற்றிலிருந்து +24 நேற்று 1,011)
Basilicata 342 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 339)
Molise 279 (நேற்றிலிருந்து +10 நேற்று 269)

உங்கள் கவனத்திற்கு