11.05.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 11-05-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 219,814.

நேற்றிலிருந்து 744 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.3%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 30,739 (நேற்றிலிருந்து 179 +0.6%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 106,587 (நேற்றிலிருந்து 1,401 +1.3%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 82,488 (நேற்றிலிருந்து -836 -1.0%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).

முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia 81,871 (நேற்றிலிருந்து +364 நேற்று 81,507)
Piemonte 28,776 (நேற்றிலிருந்து +111 நேற்று 28,665)
Emilia-Romagna 26,876 (நேற்றிலிருந்து +80 நேற்று 26,796)
Veneto 18,741 (நேற்றிலிருந்து +19 நேற்று 18,722)
Toscana 9,787 (நேற்றிலிருந்து +13 நேற்று 9,774)
Liguria 8,832 (நேற்றிலிருந்து +44 நேற்று 8,788)
Lazio 7,190 (நேற்றிலிருந்து +25 நேற்று 7,165)
Marche 6,543 (நேற்றிலிருந்து +10 நேற்று 6,533)
Campania 4,602 (நேற்றிலிருந்து +14 நேற்று 4,588)
Puglia 4,327 (நேற்றிலிருந்து +14 நேற்று 4,313)
P.A. Trento 4,297 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 4,295)
Sicilia 3,339 (நேற்றிலிருந்து +12 நேற்று 3,327)
Friuli Venezia Giulia 3,138 (நேற்றிலிருந்து +8 நேற்று 3,130)
Abruzzo 3,107 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 3,103)
P.A. Bolzano 2,572 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 2,569)
Umbria 1,412 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 1,411)
Sardegna 1,343 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 1,340)
Valle d’Aosta 1,158 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 1,157)
Calabria 1,134 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 1,132)
Basilicata 386 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 385)
Molise 383 (நேற்றிலிருந்து +13 நேற்று 370)

உங்கள் கவனத்திற்கு