10.05.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 10-05-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 219,070.

நேற்றிலிருந்து 802 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.4%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 30,560 (நேற்றிலிருந்து 165 +0.5%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 105,186 (நேற்றிலிருந்து 2,155 +2.1%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 83,324 (நேற்றிலிருந்து -1,518 -1.8%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).

முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia 81,507 (நேற்றிலிருந்து +282 நேற்று 81,225)
Piemonte 28,665 (நேற்றிலிருந்து +116 நேற்று 28,549)
Emilia-Romagna 26,796 (நேற்றிலிருந்து +77 நேற்று 26,719)
Veneto 18,722 (நேற்றிலிருந்து +51 நேற்று 18,671)
Toscana 9,774 (நேற்றிலிருந்து +29 நேற்று 9,745)
Liguria 8,788 (நேற்றிலிருந்து +50 நேற்று 8,738)
Lazio 7,165 (நேற்றிலிருந்து +32 நேற்று 7,133)
Marche 6,533 (நேற்றிலிருந்து +40 நேற்று 6,493)
Campania 4,588 (நேற்றிலிருந்து +12 நேற்று 4,576)
Puglia 4,313 (நேற்றிலிருந்து +27 நேற்று 4,286)
P.A. Trento 4,295 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 4,292)
Sicilia 3,327 (நேற்றிலிருந்து +14 நேற்று 3,313)
Friuli Venezia Giulia 3,130 (நேற்றிலிருந்து +6 நேற்று 3,124)
Abruzzo 3,103 (நேற்றிலிருந்து +17 நேற்று 3,086)
P.A. Bolzano 2,569 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 2,567)
Umbria 1,411 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 1,407)
Sardegna 1,340 (நேற்றிலிருந்து +6 நேற்று 1,334)
Valle d’Aosta 1,157 (நேற்றிலிருந்து +5 நேற்று 1,152)
Calabria 1,132 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 1,129)
Basilicata 385 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 382)
Molise 370 (நேற்றிலிருந்து +23 நேற்று 347)

உங்கள் கவனத்திற்கு