06.05.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 06-05-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 214,457.

நேற்றிலிருந்து 1,444 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.7%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 29,684 (நேற்றிலிருந்து 369 +1.3%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 93,245 (நேற்றிலிருந்து 8,014 +9.4%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 91,528 (நேற்றிலிருந்து -6,939 -7.0%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).

முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia 79,369 (நேற்றிலிருந்து +764 நேற்று 78,605)
Piemonte 27,939 (நேற்றிலிருந்து +165 நேற்று 27,774)
Emilia-Romagna 26,379 (நேற்றிலிருந்து +104 நேற்று 26,275)
Veneto 18,479 (நேற்றிலிருந்து +77 நேற்று 18,402)
Toscana 9,657 (நேற்றிலிருந்து +26 நேற்று 9,631)
Liguria 8,551 (நேற்றிலிருந்து +76 நேற்று 8,475)
Lazio 6,995 (நேற்றிலிருந்து +81 நேற்று 6,914)
Marche 6,421 (நேற்றிலிருந்து +29 நேற்று 6,392)
Campania 4,532 (நேற்றிலிருந்து +14 நேற்று 4,518)
P.A. Trento 4,280 (நேற்றிலிருந்து +19 நேற்று 4,261)
Puglia 4,196 (நேற்றிலிருந்து +26 நேற்று 4,170)
Sicilia 3,281 (நேற்றிலிருந்து +14 நேற்று 3,267)
Friuli Venezia Giulia 3,094 (நேற்றிலிருந்து +9 நேற்று 3,085)
Abruzzo 3,047 (நேற்றிலிருந்து +22 நேற்று 3,025)
P.A. Bolzano 2,543 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 2,542)
Umbria 1,404 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 1,400)
Sardegna 1,319 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 1,318)
Valle d’Aosta 1,146 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 1,143)
Calabria 1,122 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 1,119)
Basilicata 399 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 396)
Molise 304 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 301)

உங்கள் கவனத்திற்கு