05.05.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 05-05-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 213,013.

நேற்றிலிருந்து 1,075 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.5%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 29,315 (நேற்றிலிருந்து 236 +0.8%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 85,231 (நேற்றிலிருந்து 2,352 +2.8%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 98,467 (நேற்றிலிருந்து -1,513 -1.5%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).

முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia 78,605 (நேற்றிலிருந்து +500 நேற்று 78,105)
Piemonte 27,774 (நேற்றிலிருந்து +152 நேற்று 27,622)
Emilia-Romagna 26,275 (நேற்றிலிருந்து +100 நேற்று 26,175)
Veneto 18,402 (நேற்றிலிருந்து +29 நேற்று 18,373)
Toscana 9,631 (நேற்றிலிருந்து +30 நேற்று 9,601)
Liguria 8,475 (நேற்றிலிருந்து +63 நேற்று 8,412)
Lazio 6,914 (நேற்றிலிருந்து +67 நேற்று 6,847)
Marche 6,392 (நேற்றிலிருந்து +29 நேற்று 6,363)
Campania 4,518 (நேற்றிலிருந்து +20 நேற்று 4,498)
P.A. Trento 4,261 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 4,258)
Puglia 4,170 (நேற்றிலிருந்து +17 நேற்று 4,153)
Sicilia 3,267 (நேற்றிலிருந்து +12 நேற்று 3,255)
Friuli Venezia Giulia 3,085 (நேற்றிலிருந்து +9 நேற்று 3,076)
Abruzzo 3,025 (நேற்றிலிருந்து +25 நேற்று 3,000)
P.A. Bolzano 2,542 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 2,541)
Umbria 1,400 (நேற்றிலிருந்து +6 நேற்று 1,394)
Sardegna 1,318 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 1,317)
Valle d’Aosta 1,143 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,143)
Calabria 1,119 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 1,118)
Basilicata 396 (நேற்றிலிருந்து +10 நேற்று 386)
Molise 301 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 301)

உங்கள் கவனத்திற்கு