27.04.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 27-04-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 199,414.

நேற்றிலிருந்து 1,739 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.9%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 26,977 (நேற்றிலிருந்து 333 +1.2%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 66,624 (நேற்றிலிருந்து 1,696 +2.6%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 105,813 (நேற்றிலிருந்து -290 -0.3%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).

முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia 73,479 (நேற்றிலிருந்து +590 நேற்று 72,889)
Piemonte 25,098 (நேற்றிலிருந்து +278 நேற்று 24,820)
Emilia-Romagna 24,662 (நேற்றிலிருந்து +212 நேற்று 24,450)
Veneto 17,579 (நேற்றிலிருந்து +108 நேற்று 17,471)
Toscana 9,179 (நேற்றிலிருந்து +32 நேற்று 9,147)
Liguria 7,642 (நேற்றிலிருந்து +154 நேற்று 7,488)
Lazio 6,392 (நேற்றிலிருந்து +83 நேற்று 6,309)
Marche 6,127 (நேற்றிலிருந்து +16 நேற்று 6,111)
Campania 4,349 (நேற்றிலிருந்து +18 நேற்று 4,331)
P.A. Trento 3,995 (நேற்றிலிருந்து +101 நேற்று 3,894)
Puglia 3,958 (நேற்றிலிருந்து +10 நேற்று 3,948)
Sicilia 3,085 (நேற்றிலிருந்து +30 நேற்று 3,055)
Friuli Venezia Giulia 2,977 (நேற்றிலிருந்து +60 நேற்று 2,917)
Abruzzo 2,874 (நேற்றிலிருந்து +15 நேற்று 2,859)
P.A. Bolzano 2,496 (நேற்றிலிருந்து +15 நேற்று 2,481)
Umbria 1,370 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 1,368)
Sardegna 1,283 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 1,280)
Valle d’Aosta 1,111 (நேற்றிலிருந்து +5 நேற்று 1,106)
Calabria 1,096 (நேற்றிலிருந்து +7 நேற்று 1,089)
Basilicata 366 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 366)
Molise 296 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 296)

உங்கள் கவனத்திற்கு