26.04.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 26-04-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 197,675.

நேற்றிலிருந்து 2,324 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+1.2%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 26,644 (நேற்றிலிருந்து 260 +1.0%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 64,928 (நேற்றிலிருந்து 1,808 +2.9%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 106,103 (நேற்றிலிருந்து 256 +0.2%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).

முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia 72,889 (நேற்றிலிருந்து +920 நேற்று 71,969)
Piemonte 24,820 (நேற்றிலிருந்து +394 நேற்று 24,426)
Emilia-Romagna 24,450 (நேற்றிலிருந்து +241 நேற்று 24,209)
Veneto 17,471 (நேற்றிலிருந்து +80 நேற்று 17,391)
Toscana 9,147 (நேற்றிலிருந்து +132 நேற்று 9,015)
Liguria 7,488 (நேற்றிலிருந்து +187 நேற்று 7,301)
Lazio 6,309 (நேற்றிலிருந்து +85 நேற்று 6,224)
Marche 6,111 (நேற்றிலிருந்து +53 நேற்று 6,058)
Campania 4,331 (நேற்றிலிருந்து +32 நேற்று 4,299)
Puglia 3,948 (நேற்றிலிருந்து +36 நேற்று 3,912)
P.A. Trento 3,894 (நேற்றிலிருந்து +56 நேற்று 3,838)
Sicilia 3,055 (நேற்றிலிருந்து +35 நேற்று 3,020)
Friuli Venezia Giulia 2,917 (நேற்றிலிருந்து +14 நேற்று 2,903)
Abruzzo 2,859 (நேற்றிலிருந்து +27 நேற்று 2,832)
P.A. Bolzano 2,481 (நேற்றிலிருந்து +5 நேற்று 2,476)
Umbria 1,368 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 1,366)
Sardegna 1,280 (நேற்றிலிருந்து +9 நேற்று 1,271)
Valle d’Aosta 1,106 (நேற்றிலிருந்து +6 நேற்று 1,100)
Calabria 1,089 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 1,088)
Basilicata 366 (நேற்றிலிருந்து +5 நேற்று 361)
Molise 296 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 292)

உங்கள் கவனத்திற்கு