22.04.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 22-04-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 187,327.

நேற்றிலிருந்து 3,370 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+1.8%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 25,085 (நேற்றிலிருந்து 437 +1.8%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 54,543 (நேற்றிலிருந்து 2,943 +5.7%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 107,699 (நேற்றிலிருந்து -10 -0.0%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

 

முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).

முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

 

மாநிலப்படி

Lombardia 69,092 (நேற்றிலிருந்து +1,161 நேற்று 67,931)
Emilia-Romagna 23,434 (நேற்றிலிருந்து +342 நேற்று 23,092)
Piemonte 22,739 (நேற்றிலிருந்து +784 நேற்று 21,955)
Veneto 16,738 (நேற்றிலிருந்து +334 நேற்று 16,404)
Toscana 8,700 (நேற்றிலிருந்து +97 நேற்று 8,603)
Liguria 6,918 (நேற்றிலிருந்து +154 நேற்று 6,764)
Lazio 5,975 (நேற்றிலிருந்து +80 நேற்று 5,895)
Marche 5,924 (நேற்றிலிருந்து +47 நேற்று 5,877)
Campania 4,185 (நேற்றிலிருந்து +50 நேற்று 4,135)
Puglia 3,730 (நேற்றிலிருந்து +108 நேற்று 3,622)
P.A. Trento 3,646 (நேற்றிலிருந்து +32 நேற்று 3,614)
Sicilia 2,883 (நேற்றிலிருந்து +48 நேற்று 2,835)
Friuli Venezia Giulia 2,817 (நேற்றிலிருந்து +25 நேற்று 2,792)
Abruzzo 2,733 (நேற்றிலிருந்து +66 நேற்று 2,667)
P.A. Bolzano 2,416 (நேற்றிலிருந்து +6 நேற்று 2,410)
Umbria 1,357 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 1,353)
Sardegna 1,247 (நேற்றிலிருந்து +11 நேற்று 1,236)
Valle d’Aosta 1,095 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 1,093)
Calabria 1,060 (நேற்றிலிருந்து +13 நேற்று 1,047)
Basilicata 354 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 350)
Molise 284 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 282)

உங்கள் கவனத்திற்கு