07.04.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 07-04-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 135.586.

நேற்றிலிருந்து 3.039 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+2,3%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 17.127 (நேற்றிலிருந்து 604 +3,7%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 24.392 (நேற்றிலிருந்து 1.555 +6,8%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 94.067 (நேற்றிலிருந்து 880 +0,9%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழ இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia 52.325 (+791, +1,5%)
Emilia-Romagna 17.825 (+269, +1,5%)
Veneto 11.925 (+337, +2,9%)
Piemonte 13.343 (+419, +3,2%)
Marche 4.710 (+96, +2,1%)
Liguria 4.757 (+208, +4,6%)
Campania 3.148 (+90, +2,9%)
Toscana 6.173 (+172, +2,9%)
Sicilia 2.097 (+51, +2,5%)
Lazio 4.149 (+118, +2,9%)
Friuli-Venezia Giulia 2.153 (+50, +2,4%)
Abruzzo 1.799 (+78, +4,5%)
Puglia 2.514 (+70, +2,8%)
Umbria 1.263 (+10, +0,8%)
Bolzano 1.811 (+89, +5,2%)
Calabria 833 (+16, +2%)
Sardegna 935 (+13, +1,4%)
Valle d’Aosta 835 (+30, +3,7%)
Trento 2.476 (+128, +5,4%)
Molise 224 (-)
Basilicata 291 (+4, +1,4%)

உங்கள் கவனத்திற்கு