06.04.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 06-04-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 132.547.

நேற்றிலிருந்து 3.599 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+2,8%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 16.523 (நேற்றிலிருந்து 636 +4,0%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 22.837 (நேற்றிலிருந்து 1022 +4,7%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 93.187 (நேற்றிலிருந்து 1.941 +2,1%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழ இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia 51.534 (+1.079, +2,1%)
Emilia-Romagna 17.556 (+467, +2,7%)
Veneto 11.588 (+362, +3,2%)
Piemonte 12.924 (+562, +4,5%)
Marche 4.614 (+150, +3,4%)
Liguria 4.549 (+100, +2,2%)
Campania 3.058 (+98, +3,3%)
Toscana 6.001 (+154, +2,6%)
Sicilia 2.046 (+52, +2,6%)
Lazio 4.031 (+151, +3,9%)
Friuli-Venezia Giulia 2.103 (+55, +2,7%)
Abruzzo 1.721 (+18, +1,1%)
Puglia 2.444 (+127, +5,5%)
Umbria 1.253 (+14, +1,1%)
Bolzano 1.722 (+78, +4,7%)
Calabria 817 (+22, +2,8%)
Sardegna 922 (+15, +1,6%)
Valle d’Aosta 805 (+23, +2,9%)
Trento 2.348 (+63, +2,8%)
Molise 224 (-)
Basilicata 287 (+9, +3,2%)

உங்கள் கவனத்திற்கு