04.04.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 04-04-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 124.632.

நேற்றிலிருந்து 4.805 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+4,0%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 15.362 (நேற்றிலிருந்து 681 +4,6%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 20.996 (நேற்றிலிருந்து 1.238 +6,3%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 88.274 (நேற்றிலிருந்து 2.886 +3,4%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழ இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia 49118 (+1598, +3.4%)
Emilia-Romagna 16540 (+608, +3.8%)
Veneto 10.824 (+360, +3.4%)
Piemonte 11.709 (+813, +7.5%)
Marche 4341 (+111, +2.6%)
Liguria 4203 (+238, +6%)
Campania 2828 (+151, +5.6%)
Toscana 5671 (+172, +3.1%)
Sicilia 1932 (+73, +3.9%)
Lazio 3757 (+157, +4.4%)
Friuli-Venezia Giulia 1986 (+107, +5.7%)
Abruzzo 1628 (+65, +4.2%)
Puglia 2240 (+58, +2.7%)
Umbria 1210 (+31, +2.6%)
Bolzano 1592 (+33, +2.1%)
Calabria 741 (+8, +1.1%)
Sardegna 874 (+49, +5.9%)
Valle d’Aosta 748 (+29, +4%)
Trento 2220 (+111, +5.3%)
Molise 206 (+30, +17%)
Basilicata 264 (+3, +1.1%)

உங்கள் கவனத்திற்கு