Sicilia

Sicilia பிராந்தியம் அமுல்படுத்திய விதிமுறைகள்

கொரோனாவைரசின் தொற்று அதிகரித்து வருவதால் Sicilia பிராந்திய ஆளுநர் Nello Musumeci புதிய பிராந்தியக் கட்டளை ஒன்றை அமுல்படுத்தியுள்ளார். சனவரி…

Sicilia பிராந்தியத்திற்கு தனிப்பட்ட சுயஅறிவிப்புப் படிவம்

Sicilia பிராந்திய ஆளுநர் Nello Musumeci விதித்த கட்டளைகளுக்கு ஏற்றவாறு புதிய சுயஅறிவிப்புப் படிவம் ஒன்று இப் பிராந்தியத்திற்கு மட்டும்…

உங்கள் கவனத்திற்கு