இத்தாலியில் விஜயதசமி விழா

இத்தாலியில் Genova, Biella, Reggio Emilia, Bologna, Napoli மற்றும் Palermo ஆகிய நகரங்களின் திலீபன் தமிழ்ச்சோலைகளில் விஜயதசமி விழா மிகச் சிறப்பாக நடைப்பெற்று முடிந்தது. அவற்றின் சில புகைப்படங்கள் இங்கே.

Genova

Biella

Reggio Emilia

Bologna

Napoli

Palermo

உங்கள் கவனத்திற்கு