21.02.2021 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 21-02-2021 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 2,809,246.

நேற்றிலிருந்து 13,450 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.5%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 95,718 (நேற்றிலிருந்து 232 +0.2%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 2,324,633 (நேற்றிலிருந்து 8,946 +0.4%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 388,895 (நேற்றிலிருந்து 4,272 +1.1%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia579,280 (நேற்றிலிருந்து +2,514 நேற்று 576,766)
Veneto326,507 (நேற்றிலிருந்து +718 நேற்று 325,789)
Campania253,116 (நேற்றிலிருந்து +1,658 நேற்று 251,458)
Emilia-Romagna246,020 (நேற்றிலிருந்து +1,852 நேற்று 244,168)
Piemonte238,949 (நேற்றிலிருந்து +802 நேற்று 238,147)
Lazio225,814 (நேற்றிலிருந்து +1,048 நேற்று 224,766)
Sicilia148,990 (நேற்றிலிருந்து +411 நேற்று 148,579)
Toscana148,821 (நேற்றிலிருந்து +968 நேற்று 147,853)
Puglia140,459 (நேற்றிலிருந்து +758 நேற்று 139,701)
Liguria75,774 (நேற்றிலிருந்து +266 நேற்று 75,508)
Friuli Venezia Giulia73,963 (நேற்றிலிருந்து +284 நேற்று 73,679)
Marche63,739 (நேற்றிலிருந்து +488 நேற்று 63,251)
P.A. Bolzano51,590 (நேற்றிலிருந்து +313 நேற்று 51,277)
Abruzzo51,093 (நேற்றிலிருந்து +503 நேற்று 50,590)
Umbria42,992 (நேற்றிலிருந்து +270 நேற்று 42,722)
Sardegna40,688 (நேற்றிலிருந்து +33 நேற்று 40,655)
Calabria36,586 (நேற்றிலிருந்து +170 நேற்று 36,416)
P.A. Trento31,982 (நேற்றிலிருந்து +259 நேற்று 31,723)
Basilicata14,845 (நேற்றிலிருந்து +65 நேற்று 14,780)
Molise10,074 (நேற்றிலிருந்து +67 நேற்று 10,007)
Valle d’Aosta7,964 (நேற்றிலிருந்து +5 நேற்று 7,959)

உங்கள் கவனத்திற்கு