20.02.2021 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 20-02-2021 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 2,795,796.

நேற்றிலிருந்து 14,914 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.5%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 95,486 (நேற்றிலிருந்து 251 +0.3%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 2,315,687 (நேற்றிலிருந்து 12,488 +0.5%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 384,623 (நேற்றிலிருந்து 2,175 +0.6%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia576,766 (நேற்றிலிருந்து +3,019 நேற்று 573,747)
Veneto325,789 (நேற்றிலிருந்து +1,244 நேற்று 324,545)
Campania251,458 (நேற்றிலிருந்து +1,677 நேற்று 249,781)
Emilia-Romagna244,170 (நேற்றிலிருந்து +1,724 நேற்று 242,446)
Piemonte238,147 (நேற்றிலிருந்து +765 நேற்று 237,382)
Lazio224,766 (நேற்றிலிருந்து +921 நேற்று 223,845)
Sicilia148,579 (நேற்றிலிருந்து +474 நேற்று 148,105)
Toscana147,853 (நேற்றிலிருந்து +953 நேற்று 146,900)
Puglia139,701 (நேற்றிலிருந்து +905 நேற்று 138,796)
Liguria75,508 (நேற்றிலிருந்து +361 நேற்று 75,147)
Friuli Venezia Giulia73,679 (நேற்றிலிருந்து +326 நேற்று 73,353)
Marche63,251 (நேற்றிலிருந்து +547 நேற்று 62,704)
P.A. Bolzano51,277 (நேற்றிலிருந்து +477 நேற்று 50,800)
Abruzzo50,590 (நேற்றிலிருந்து +387 நேற்று 50,203)
Umbria42,722 (நேற்றிலிருந்து +363 நேற்று 42,359)
Sardegna40,655 (நேற்றிலிருந்து +73 நேற்று 40,582)
Calabria36,416 (நேற்றிலிருந்து +218 நேற்று 36,198)
P.A. Trento31,723 (நேற்றிலிருந்து +312 நேற்று 31,411)
Basilicata14,780 (நேற்றிலிருந்து +88 நேற்று 14,692)
Molise10,007 (நேற்றிலிருந்து +93 நேற்று 9,914)
Valle d’Aosta7,959 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 7,955)

உங்கள் கவனத்திற்கு