19.02.2021 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 19-02-2021 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 2,780,882.

நேற்றிலிருந்து 15,470 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.6%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 95,235 (நேற்றிலிருந்து 353 +0.4%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 2,303,199 (நேற்றிலிருந்து 17,170 +0.8%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 382,448 (நேற்றிலிருந்து -2,053 -0.5%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia573,747 (நேற்றிலிருந்து +3,724 நேற்று 570,023)
Veneto324,545 (நேற்றிலிருந்து +657 நேற்று 323,888)
Campania249,781 (நேற்றிலிருந்து +1,616 நேற்று 248,165)
Emilia-Romagna242,462 (நேற்றிலிருந்து +1,821 நேற்று 240,641)
Piemonte237,382 (நேற்றிலிருந்து +1,307 நேற்று 236,075)
Lazio223,845 (நேற்றிலிருந்து +990 நேற்று 222,855)
Sicilia148,105 (நேற்றிலிருந்து +440 நேற்று 147,665)
Toscana146,900 (நேற்றிலிருந்து +924 நேற்று 145,976)
Puglia138,796 (நேற்றிலிருந்து +874 நேற்று 137,922)
Liguria75,147 (நேற்றிலிருந்து +274 நேற்று 74,873)
Friuli Venezia Giulia73,353 (நேற்றிலிருந்து +310 நேற்று 73,043)
Marche62,704 (நேற்றிலிருந்து +488 நேற்று 62,216)
P.A. Bolzano50,800 (நேற்றிலிருந்து +524 நேற்று 50,276)
Abruzzo50,204 (நேற்றிலிருந்து +494 நேற்று 49,710)
Umbria42,359 (நேற்றிலிருந்து +301 நேற்று 42,058)
Sardegna40,582 (நேற்றிலிருந்து +44 நேற்று 40,538)
Calabria36,198 (நேற்றிலிருந்து +177 நேற்று 36,021)
P.A. Trento31,411 (நேற்றிலிருந்து +256 நேற்று 31,155)
Basilicata14,692 (நேற்றிலிருந்து +136 நேற்று 14,556)
Molise9,914 (நேற்றிலிருந்து +114 நேற்று 9,800)
Valle d’Aosta7,955 (நேற்றிலிருந்து +8 நேற்று 7,947)

உங்கள் கவனத்திற்கு