16.02.2021 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 16-02-2021 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 2,739,591.

நேற்றிலிருந்து 10,368 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.4%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 94,171 (நேற்றிலிருந்து 336 +0.4%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 2,251,734 (நேற்றிலிருந்து 14,444 +0.6%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 393,686 (நேற்றிலிருந்து -4,412 -1.1%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia565,719 (நேற்றிலிருந்து +1,696 நேற்று 564,023)
Veneto322,354 (நேற்றிலிருந்து +638 நேற்று 321,716)
Campania245,017 (நேற்றிலிருந்து +1,135 நேற்று 243,882)
Emilia-Romagna238,074 (நேற்றிலிருந்து +968 நேற்று 237,106)
Piemonte234,615 (நேற்றிலிருந்து +771 நேற்று 233,844)
Lazio220,959 (நேற்றிலிருந்து +894 நேற்று 220,065)
Sicilia146,701 (நேற்றிலிருந்து +625 நேற்று 146,076)
Toscana144,247 (நேற்றிலிருந்து +444 நேற்று 143,803)
Puglia136,195 (நேற்றிலிருந்து +694 நேற்று 135,501)
Liguria74,230 (நேற்றிலிருந்து +221 நேற்று 74,009)
Friuli Venezia Giulia72,448 (நேற்றிலிருந்து +260 நேற்று 72,188)
Marche61,213 (நேற்றிலிருந்து +277 நேற்று 60,936)
P.A. Bolzano49,348 (நேற்றிலிருந்து +564 நேற்று 48,784)
Abruzzo48,791 (நேற்றிலிருந்து +493 நேற்று 48,298)
Umbria41,301 (நேற்றிலிருந்து +233 நேற்று 41,068)
Sardegna40,329 (நேற்றிலிருந்து +66 நேற்று 40,263)
Calabria35,685 (நேற்றிலிருந்து +121 நேற்று 35,564)
P.A. Trento30,552 (நேற்றிலிருந்து +195 நேற்று 30,357)
Basilicata14,360 (நேற்றிலிருந்து +80 நேற்று 14,280)
Molise9,531 (நேற்றிலிருந்து +7 நேற்று 9,524)
Valle d’Aosta7,922 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 7,918)

உங்கள் கவனத்திற்கு