10.02.2021 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 10-02-2021 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 2,668,266.

நேற்றிலிருந்து 12,947 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.5%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 92,338 (நேற்றிலிருந்து 336 +0.4%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 2,165,817 (நேற்றிலிருந்து 16,467 +0.8%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 410,111 (நேற்றிலிருந்து -3,856 -0.9%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia553,854 (நேற்றிலிருந்து +1,849 நேற்று 552,005)
Veneto318,807 (நேற்றிலிருந்து +828 நேற்று 317,979)
Campania236,231 (நேற்றிலிருந்து +1,635 நேற்று 234,596)
Emilia-Romagna230,078 (நேற்றிலிருந்து +930 நேற்று 229,148)
Piemonte230,050 (நேற்றிலிருந்து +669 நேற்று 229,381)
Lazio215,076 (நேற்றிலிருந்து +1,027 நேற்று 214,049)
Sicilia143,471 (நேற்றிலிருந்து +695 நேற்று 142,776)
Toscana140,265 (நேற்றிலிருந்து +671 நேற்று 139,594)
Puglia131,211 (நேற்றிலிருந்து +1,063 நேற்று 130,148)
Liguria72,590 (நேற்றிலிருந்து +364 நேற்று 72,226)
Friuli Venezia Giulia70,876 (நேற்றிலிருந்து +361 நேற்று 70,515)
Marche59,003 (நேற்றிலிருந்து +421 நேற்று 58,582)
P.A. Bolzano46,246 (நேற்றிலிருந்து +789 நேற்று 45,457)
Abruzzo46,147 (நேற்றிலிருந்து +314 நேற்று 45,833)
Sardegna39,825 (நேற்றிலிருந்து +161 நேற்று 39,664)
Umbria39,464 (நேற்றிலிருந்து +415 நேற்று 39,049)
Calabria34,735 (நேற்றிலிருந்து +214 நேற்று 34,521)
P.A. Trento29,443 (நேற்றிலிருந்து +305 நேற்று 29,138)
Basilicata13,901 (நேற்றிலிருந்து +94 நேற்று 13,807)
Molise9,116 (நேற்றிலிருந்து +144 நேற்று 8,972)
Valle d’Aosta7,877 (நேற்றிலிருந்து +7 நேற்று 7,870)

உங்கள் கவனத்திற்கு