16.01.2021 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 16-01-2021 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 2,368,733.

நேற்றிலிருந்து 16,310 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.7%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 81,800 (நேற்றிலிருந்து 475 +0.6%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 1,729,216 (நேற்றிலிருந்து 16,186 +0.9%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 557,717 (நேற்றிலிருந்து -351 -0.1%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia512,563 (நேற்றிலிருந்து +2,134 நேற்று 510,429)
Veneto296,803 (நேற்றிலிருந்து +1,929 நேற்று 294,874)
Piemonte212,265 (நேற்றிலிருந்து +1,056 நேற்று 211,209)
Campania206,128 (நேற்றிலிருந்து +1,132 நேற்று 204,996)
Emilia-Romagna200,552 (நேற்றிலிருந்து +1,674 நேற்று 198,878)
Lazio188,400 (நேற்றிலிருந்து +1,282 நேற்று 187,118)
Toscana127,446 (நேற்றிலிருந்து +436 நேற்று 127,010)
Sicilia119,290 (நேற்றிலிருந்து +1,954 நேற்று 117,336)
Puglia108,520 (நேற்றிலிருந்து +1,123 நேற்று 107,397)
Liguria65,535 (நேற்றிலிருந்து +321 நேற்று 65,214)
Friuli Venezia Giulia60,381 (நேற்றிலிருந்து +870 நேற்று 59,511)
Marche49,671 (நேற்றிலிருந்து +409 நேற்று 49,262)
Abruzzo39,030 (நேற்றிலிருந்து +196 நேற்று 38,834)
Sardegna35,572 (நேற்றிலிருந்து +368 நேற்று 35,204)
P.A. Bolzano33,211 (நேற்றிலிருந்து +496 நேற்று 32,715)
Umbria32,150 (நேற்றிலிருந்து +241 நேற்று 31,909)
Calabria28,722 (நேற்றிலிருந்து +295 நேற்று 28,427)
P.A. Trento24,938 (நேற்றிலிருந்து +186 நேற்று 24,752)
Basilicata12,452 (நேற்றிலிருந்து +87 நேற்று 12,365)
Valle d’Aosta7,621 (நேற்றிலிருந்து +20 நேற்று 7,601)
Molise7,483 (நேற்றிலிருந்து +101 நேற்று 7,382)

உங்கள் கவனத்திற்கு